Plenum nr. 5 - august 2019

"Folkeskolen sammen med daginstitutionerne, sundhedsplejen og den øvrige tidlige og løbende børneindsats løser den efter min mening den vigtigste opgave i vores samfund. Den allervigtigste del af den opgave er tiden med børnene, undervisningen, omsorgen, fagligheden og pædagogikken. Tiden og pengene må aldrig forsvinde i for meget papirarbejde og formålsløs dokumentation. Derfor har vi i den nye socialdemokratiske regering sat som ambition, at den offentlige sektor skal ledes på en ny måde, hvor vi gør op med kortsigtet styring, kontrol og for mange krav om dokumentation. Vi skal vi gøre op med unødvendigt bureaukrati og i stedet give mere frihed til skolerne. Det kræver en handlekraftig og kvalificeret ledelse. En ledelse, der rent faktisk har fokus på at lede frem for at styre.”

Det skrev børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ved skolestart i år i breve til skolens ansatte, borgmestre og politikere i kommunernes børne- og ungeudvalg.

I dette nummer af Plenum zoomer vi i en række nedslag ind på den nye børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils karriere og vej i livet – som person og politiker. Fra opvæksten på et lærerværelse og et Robin Hood-ordførerskab i Folketinget til hendes første politiske pejlemærker som ny minister.

Læs bladet her 
Læs bladet som pdf

Se Claus Hjortdals videoleder fra side 5 i Plenum: