Plenum nr. 4 - september 2021

Tema: Muligheder med mellemformer

I flere kommuner er der sat skarpt fokus på den inkluderende pædagogik og udvikling af mellemformer. Ledere inden for specialområdet frygter, at børn med særlige behov risikerer at blive tabt på gulvet, hvis der ikke kommer mere fokus på kvaliteten af tilbuddene, mens en forsker peger på, at det kræver en radikal kulturændring i folkeskolen, hvis mellemformer skal lykkes.

På Tved Skole i Svendborg Kommune er skoleleder Jennie Thomsen i gang med netop en kulturændring. Hendes mål er er at skabe rammerne for en skole, hvor alle børn kan være en del af skolefællesskabet.

Læs også
På Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes den 28. oktober 2021 i København, afholdes valg til formand, næstformand og hovedbestyrelse med flere. I dette nummer af Plenum kan du læse kandidaternes valgoplæg.
Du kan også læse om projektet Ord til handling, som er et netværk for mellemledere på Fyn, samt om digitalt arbejdsmiljø og om at skabe forandringer gennem adfærdsledelse.

Læs Plenum her:

 

Læs Plenum som pdf