Årsmøde dag 2: I og omkring folkeskolen

Ikke alene folkeskolen, men hele samfundet er under hastig forandring. Det er ikke nyt, men det sker hele tiden på nye områder, og tempoet er højere end nogensinde. Årsmødedeltagerne fik nogle indblik i på hvilke områder, og hvordan det påvirker mennesker og organisationer.

Efter et brag af en medlemsfest dagen før, indledte næstformand Dorte Andreas indledte årsmødet fredag i Aalborg med Skoleledersangen og et filmklip med kendte danskere, som har gået i folkeskole, og som har haft positiv betydning for dem på den lange bane.  Det er

Næstformanden gav også et indblik i det samarbejde med alle folkeskolens parter, som foreningen har fået samlet i: Folkeskolen. Vores. Hele livet. Det er i det regi allerede sat mange initiativer i gang for at give folkeskolen den gode omtale, den reelt også fortjener, og Dorte Andreas opfordrede også til, at man lokalt og på skoleniveau vil understøtte indsatsen.

Vi er på en brændende platform, sagde næstformanden, så der er ikke et alternativ til ikke at gøre noget.  Og som hun sagde: ”Jeg håber vi kan gøre det sammen – det var forsamlingen klart med på!  

Digital disruption

Forandringer i folkeskolen, ja. Men der sker forandringer overalt i samfundet, de væver sig ind og ud af hinanden, og det sker ikke sjældent i spring. Ikke mindst er det den teknologiske udvikling med fx GPS med varsler og køer og fartkontroller, mobilepay, intelligente biler og masser af andre maskiner og devices, der  konvergerer ind i vores liv, adfærd og beslutninger. Det påvirker voksne – og børn.

Ledelsesrådgiver og iværksætter Tune Hein talte også om større paradigmeskifter som fx overgang til økologi, nej-til-diesel, deleøkonomi, droner, 3D, IT-enabling, øget tempo også i iværksætteri og kreativitet, hvor en lang udvikling og tradition bremses op. Det er omvæltende, men åbner også for nye muligheder, nye måder at lære på, nye jobs mv.  Det spreder sig som ringe i vandet.

Hvad er det for udfordringer, det giver folkeskolen, hvad er det vi og eleverne skal mestre? Ja, alle kender fx mobiltelefonernes forstyrrende impact på undervisningen. Teknologien udfordrer os på flere planer – menneskeligt bliver vi skrevet ud af ligningen, fordybelse og koncentration er udfordret.

”Vi kan og bør gå fra digital til didaktisk disruption. Vi må acceptere, at den digitale virkelighed er lige så virkelig som virkeligheden”, sagde Tune Hein.

Også det er en ledelsesudfordring at få slået bro over de virkeligheder, så:

 ”Tag din organisation ud på en rejse”, opfordrede ledelseskonsulenten. 

Pausernes betydning

Filosof, erhvervsmand Morten Albæk talte om planer og tilfældigheder gennem stadier på livets vej – og karrieren. Et eksempel var hans egen tid i Dansk Bank. Inden ansættelsen havde han fremsendt 10 siders idéoplæg, som banken ikke kunne bruge til noget-som-helst. De var til gengæld til samtalen imponeret over hans ’aggressive uvidenhed’– og han fik jobbet, som junior-marketingskonsulent.

 ”Hvordan mestrer vi tilfældigheder, de ændringer mv., der dumper ind i vores liv og kan vendes til at få positiv betydning? Ved at kende dig selv, ære ærlig, reflektere får du selverkendelse, selvindsigt og selvværd - og viser andre, at du har det. Ærlighed er også at reagere over for andres meninger og handlinger. Du viser dig selv – og det overbeviser. Så er det ikke længere tilfældighedernes spil; du er ved at mestre spillet”.

”20 % af alle børn og unge har ’lav livstilfredshed’, trefjerdedel af alle mentale sygdomme grundlægges, inden vi er 14 år. Men samtidig sætter vi kravene til præstationer op. Det er ikke den vej, vi primært skal gå. Det er dannelse, skolen skal fokusere på – lad os give folkeskolen rammerne til, at børnene kan udvikle sig emotionelt, socialt og simpelthen kan trække vejret”, sagde Morten Albæk.

Frem for altid at skulle skynde os som én i Helvede: Lad os få nogle pauser – det er dem, der bærer musikken, uden pauser er det bare støj. Lad os søge det paradisiske, altså ærlig snak – nemlig at ikke altid bare altid går snorlige, at langtfra alt bare er en succes, overskud og korrekthed. Væk fra at alt skulle være perfekte. Mennesker er uperfekte, men det er meningsfuldt – det er smukt.

Illusion og virkelighed

Årsmødets sidste programpunkt over i det underholdende hjørne, men også med alvor bag. Fx en vis grad af menneskekundskab, overbevisning og manipulation. Mentalisten Jan Hellesøe fortryllede forsamlingen med fx at gætte en deltagers valg af et tal mellem 1 og 100 - og ja, det blev gættet: 78

Hellesøe fik den fyldte sal til at flette fingre og hentede en op, der havde svært ved at flette dem op. I trance kunne forsøgspersonen fx ikke løfte sin arm. Den stærke vilje var sat ud af kraft, hvilket ikke er helt usædvanligt:

”Vi kan alle læse andre mennesker og har – ikke mindst jer som ledere – magt til at påvirke andre til at gøre eller ikke gøre ting”, sagde han.

Mentalisten kunne også gætte, hvilke ting andre tænkte på. Så nu blev det mystisk – han bruger også hypnose bekendte han. Men alligevel. Han fik således manipuleret – eller fremkaldt – større regnestykker, hvor resultatet var kendt på forhånd. Kan man tænke det, kan man gøre det!

Foto: Lars Horn / Baghuset