Ændring af folkeskoleloven

Som opfølgning på bl.a. inklusionseftersynet og på en række andre mindre områder er Folkeskoleloven blevet ændret.

Den såkaldte ’Lov 109 blev som en ændring af Folkeskoleloven blevet vedtaget den 21. februar 2017. Hovedindhold er:

  • Elevkrav om ordblindetest
  • Krav om at undervisningen tilrettelægges, så alle elever udvikler sig fagligt og alsidigt, herunder socialt, og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber.
  • Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan godkende, at ikke-uddannede lærere og pædagoger bliver godkendt, hvis de har kvalifikationer, der svarer til uddannelsen.
  • Skolebestyrelsen skal lave principper om, hvordan skolen arbejder med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber.
  • Skolebestyrelsen skal forelægges skemaer eller rammer for skiftende skemaer
  • Frikommuneforsøg forlænges til udgangen af skoleåret 18/19.

 Der er ikke blevet lavet nogle bekendtgørelser om den nærmere udmøntning af lovændringerne – endnu.

Følg med på uvm.dk