10. klasse skal styrkes

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har i dag bebudet, at regeringen vil tage initiativer, som skal sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Lærere, ledere og forældre peger på, at en styrkelse af indholdet i 10. klasse kan være med til at få alle unge med.

Alle unge har krav på af få en ungdomsuddannelse. Gruppen, som bliver tabt, fordi de ikke får færdiggjort en uddannelse, er i dag for stor.

Derfor er der behov for en oprustning af de kommunale 10. klasses centre, hvor man bygger videre på de styrker, den nuværende 10. klasse har, og hvor man skaber mulighed for, at de unge får større muligheder for at tage udgangspunkt i deres egne valg og ønsker f.eks. ved at udbyde forskellige fagpakker, lyder det fra Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole og Forældre.

De nye karakterkrav på erhvervsuddannelserne og i gymnasierne betyder også, at 10. klasse er mere relevant end nogen sinde. Formanden for Skolelederforeningen Claus Hjortdal siger:

”10. klasse er for mange af de unge et år med en værdifuld modningsproces, som gør deres fremtidsvalg mere kvalificerede og holdbare. Det giver os professionelle mulighed for at give dem en endnu bedre vejledning i forhold til at gå videre og tage en ungdomsuddannelse. Endelig giver 10. klasse én vigtig mulighed i arbejdet for mindske negativ social arv. Så vi mener klart, at vi skal have et 10. klasses tilbud, der er så godt som overhovedet muligt, og hvor der fortsat er adgang for alle”.

Forældrene og lærerne bakker også op om at styrke 10. klasse. Anders Bondo Christensen, formand for Danmark Lærerforening:

”Vi skal have alle med. Derfor er det helt oplagt at gøre 10. klasse endnu bedre. Den store succes med 10. klasse centre skal udbredes til hele landet. Ved at samle folkeskolens 10. klasser i centre, er det muligt at opnå et stærkt fagligt fokuseret tilbud, som åbner og kvalificerer unges muligheder kombineret med forløb, der tager udgangspunkt i elevernes tilvalg. Forskningen viser, at 10. klasse allerede i dag har positiv effekt på elevernes uddannelsesparathed fx lavere frafald og hurtigere gennemførsel af deres kommende uddannelse, så det er bestemt værd at styrke, så vi kan få alle med.”

Formanden for organisationen Skole og Forældre udtaler:

”Forældrene vil gerne have en 10. klasse, der ikke bare er et sabbatår, og som både giver adgang til erhvervsuddannelser og gymnasium. 10. klasse er en god måde at blive afklaret på, fordi den giver elever og forældre tid til at finde den rigtige vej gennem uddannelsessystemet for den unge,” siger Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre.

LÆS OGSÅ: Claus Hjortdal om udsatte elever: Tidlig indsats kræver ressourcer

I morgen tirsdag formiddag fremlægger en regeringsnedsat ekspertgruppen sine anbefalinger om bedre veje til en ungdomsuddannelse.