Alle unge tæller: Ny stor 9. klasse undersøgelse

Skolerne modtager i disse dage et spørgeskema med tilbud om at være med i en landsdækkende undersøgelse af 9. klasseelevernes forventninger til fremtiden. Skoleledernes formand Claus Hjortdal opfordrer til at deltage i undersøgelsen.

Selv om mange unge får en god afgang fra folkeskolen, får ca. hver 10. aldrig en uddannelse og arbejde. Og problemet er stigende. Det er baggrunden for, at forskere nu spørger alle 9. klasseelever i landet, hvilke forhold på skolen og i øvrigt der har betydning for deres fremtidige uddannelse og arbejdsliv.

Forskergruppen DEFACTUM fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet oplyser, at målet med undersøgelsen er at skaffe ny og brugbar viden om hvilke unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse og deltager i arbejdsmarkedet.

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal opfordrer alle skoler med 9. klasser til at deltage i undersøgelsen:

”Hver gang et ungt menneske tabes i forhold til uddannelse og arbejde, koster det samfundet ca. 15 mio. kr. over et liv og er samtidig forbundet med store sociale og personlige omkostninger. Så det har stor betydning for os alle at få en bedre forståelse af, hvad der skal til, for at de unge ser positivt på fremtiden, ønsker at lære mere og tage del i arbejdslivet”.

I ugerne 6, 7, 8 og 9 modtager alle landets ca. 70.000 elever i folkeskolens 9. klasser spørgeskemaet "Alle unge tæller". Undersøgelsen af unges planer for fremtiden er den første af sin art på nationalt niveau. Datagrundlaget er 100 % anonymiseret, og at udfylde spørgeskemaet tager ca. 30 min.

For yderligere information kontakt seniorforsker og daglig leder Merete Labriola, DEFACTUM på mail: merlab@rm.dk, tlf.: 2498 2449 

Læs også mere på: www.foca.dk