Anbefalinger til ny skolelederuddannelse er klar

En arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet er netop kommet med en række anbefalinger til fremtidens uddannelse af skoleledere. Claus Hjortdal, skoleledernes formand, er godt tilfreds med anbefalingerne.

”Der lægges op til en uddannelse, hvor der er god balance mellem teori og praksis,” siger Claus Hjortdal.

Følges anbefalingerne skal den eksisterende diplomuddannelse i ledelse fortsat være ramme om skolelederens uddannelse, men den skal styrkes, så den i højere grad understøtter de behov, der særligt kendetegner skoleledernes udfordringer. Samtidig skal uddannelsen i højere grad tage udgangspunkt i ledernes egen praksis.

”En praksisnær uddannelse er vigtig for at ruste skolelederne og skoleledelserne til jobbet, som i dag rummer mange forskellige opgaver lige fra økonomistyring til pædagogisk arbejde,” siger Claus Hjortdal, som er med i arbejdsgruppen bag anbefalingerne.

Skolelederforeningen har i nogen tid efterlyst en mere specifik uddannelse til skolelederjobbet, som målretter skoleledernes kompetencer til opgaverne med en langt mere kompleks opgave og stort ansvar.

Claus Hjortdal glæder sig især over anbefalingen om, at der i den fremtidige skolelederuddannelse er fire obligatoriske moduler – herunder et modul om de ledelsesmæssige forvaltningskompetencer. 

”Skolerne er i dag store organisationer, som det kræver stærk grundlæggende viden for at kunne styre - blandt andet øget viden om økonomi, skolebestyrelsen rolle og forvaltningsret.”

I dagens Politiken lægger undervisningsminister Merete Riisager op til, at regeringen vil se på værdien af styringen af offentlige ledere, herunder skoleledere.

Det ser Claus Hjortdal frem til.

"Det er nye toner, hvis der bliver sat spørgsmålstegn ved det talbureaukrati og tilbagemeldingsbureaukrati, som skolelederne er underlagt. Vi har nogle landspolitikere, der vælger at styre os ekstremt tæt."

Anbefalingerne, som kan læses i rapporten ’Grunduddannelse af skoleledere – fremtidige kompetencebehov og uddannelsestilbud’ er afleveret til Undervisningsministeriet og kommer fra en arbejdsgruppe med deltagelse af KL, Undervisningsministeriet, Finansministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og BUPL’s Lederforening.

Arbejdsgruppen blev nedsat sidste år som følge af regeringen og KL’s aftale om kommunernes økonomi for 2017.

Læs rapporten ’Grunduddannelse af skoleledere – fremtidige kompetencebehov og uddannelsestilbud’ på www.uvm.dk

Foto: Colourbox