Behov for ny skolelederuddannelse

En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser angiveligt, at de mange diplomuddannelser ikke giver mindre sygefravær blandt lærerne og øger elevernes faglige resultater….

Skolelederforeningen peger på, at rapportens konklusioner er truffet på et noget tyndt grundlag, men mener også, at der er behov for en ny videreuddannelse for skoleledere, der er mindre generalistisk og mere praksisnær i forhold til skolernes verden og målrettet opgaverne og rollen som skoleleder.

 

Derfor er der også godt at kunne fortælle, at en arbejdsgruppe bestående af UVM, BKF KL og netop Skolelederforeningen er næsten klar med et forslag til en ny national skolelederuddannelse med det fokus, som det i øvrigt tidlige også er foreslået af Rådet for Børns læring.

 

Den nye EVA-undersøgelse er alvorligt angreb på værdien af de gældende diplomuddannelser, som 75 % af skoleledere har taget. For alle offentlige ledere det op mod en milliard i videreuddannelsesomkostninger, og der bør derfor kunne være en målbar effekt, peger forskerne på.

 

Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, mener, at undersøgelsen er for snæver, idet den primært er gennemført i perioden 2013-14 med lockout af lærere, reformstart og lukkede skoler, hvor skoler og ansatte er udsat for en kæmpe omvæltning. Men der skal tænkes nyt, medgiver han:

 

»I dag er der et krav om, at en skoleleder skal være tættere på undervisningen, især efter skolereformen er indført, og det bør en ny uddannelse bl.a. tage højde for. Men herudover er jeg sikker på, at det, at så mange ledere er uddannet på diplomniveau har haft en positiv effekt «, har Claus Hjortdal udtalt til bl.a. Jyllands-Posten og TV2 News.

 

Han peger på, at den nyeste følgeforskning om reformens implementering peger på, at det går fremad - der er mere ro på skolerne, forældrene er mere tilfredse og eleverne mere engagerede. Og foruden i TMMS ligger de danske elever i den seneste PISA-måling over gennemsnittet på alle områder. Ja i matematik – som EVA særligt har fokus på – endda over de ’berømte’ finner.

Læs EVA’s rapport her https://www.eva.dk/projekter/2015/effekt-af-lederuddannelse-for-skoleledere/hent-udgivelse/effekten-af-lederuddannelse-af-skoleledere/view