Claus Hjortdal: Arbejdstidsaftaler giver ikke altid større tilfredshed

8 ud af 10 lærere har i dag en eller anden form for arbejdstidsaftale, viser nye tal fra Danmarks Lærerforening, som har opgjort, at 69 af landets kommuner på nuværende tidspunkt har indgået lokale arbejdstidsaftaler for lærernes arbejds- og forberedelsestid.

 


Illustration fra Politiken 14. marts 2017

I Skolelederforeningen er Claus Hjortdal som udgangspunkt positiv overfor, at et godt lokalt samarbejde kan give individuelle kommunale aftaler. Claus Hjortdal mener dog ikke, at de lokale aftaler nødvendigvis skaber større retfærdighed eller tilfredshed blandt lærerne.

”Ude på skolerne oplever vores ledere, at man kan skabe lige så stor tilfredshed uden en lokal aftale. En lokal aftale kommer ikke altid den enkelte lærer til gode, for med en aftale med en standardløsning kan det kan være svært at tilgodese alle ønsker. I nogle tilfælde kan man tage større individuelle hensyn uden en aftale. Fleksibilitet til at imødekomme forskellige ønsker er langt mere retfærdigt,” siger Claus Hjortdal.

De lokale aftaler varierer fra kommune til kommune fra hensigtserklæringer til mere konkrete aftaler om for eksempel forberedelsestimer.

Kilde: Politiken og Danmarks Lærerforening