Claus Hjortdal: Drop ikke modersmålsundervisning

”Det er bekymrende, at det er så svært for os at løfte de tosprogede elever. Vi må lade os inspirere af, hvordan man gør i andre lande, fx Holland, der løfter eleverne markant bedre end os,” siger skoleledernes formand Claus Hjortdal som en kommentar til, at modersmålsundervisning tilsyneladende ikke hjælper tosprogede børn til at lære bedre dansk.

Et forsøg fra Aarhus Universitet, som Undervisningsministeriet har gennemført i 2013-2015 med deltagelse af 6.300 elever i 1. og 4.-5. klasse, viser, at ekstra undervisningstimer i arabisk, tyrkisk og andre modersmål ikke hjælper eleverne til at blive bedre til dansk, samt at de tosprogede elevers danskkundskaber heller ikke forbedres af flere dansktimer eller af generel sprogstøtte i undervisningen.

Claus Hjortdal mener dog ikke, at undersøgelsen bør give anledning til at skrinlægge modersmålsundervisning:

”Det kræver et godt grundsprog at kunne indlære et nyt sprog, for man kan ikke lære nuancerne i et nyt sprog, hvis man ikke allerede mestrer et sprog. Derfor er modersmålsundervisning vigtig, og i undersøgelsen viser den sig ikke helt uden effekt. Den havde en effekt på nogle af elevernes adfærd, trivsel og motivation.”

Kilde: www.b.dk

Foto: Colourbox.dk