Claus Hjortdal genvalgt som formand for FTF’s lederråd

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal er genvalgt som formand for FTF's Lederråd, der repræsenterer ca. 27.000 FTF-ledere i den offentlige og private sektor.

På FTF’s lederrådsdag blev Claus Hjortdal i dag genvalgt som formand for lederrådet for de kommende to år.

Dermed repræsenterer Claus Hjortdal ca. 27.000 FTF-ledere.

”Jeg er glad og stolt over den tillid, der er vist mig i forhold til fortsat at repræsentere lederne i FTF. Sammen med forretningsudvalget vil jeg fortsat arbejde for at styrke lederarbejdet i FTF, ligesom vi har fokus på at styrke ledernes stemme," siger Claus Hjortdal, der som formand for FTF's lederråd også sidder med i en følgegruppe til regeringens ledelseskommission. 

FTF’ lederråd er nedsat som platform for hovedorganisationens 27.000 offentlige og privatansatte ledermedlemmer. Lederrådet samler lederne på tværs af FTF’s medlemsorganisationer.

Lederforeningerne i FTF samarbejder om en styrkelse af ledelsesforholdene på både det offentlige og private arbejdsmarked, herunder afholdelse af workshops om lederrollen og ledelsespolitiske forhold samt kurser for FTF-ledere. Desuden drøftes ledernes placering i den nye, store organisation, der kommer, når FTF og LO som planlagt fusionerer.

Lederrådets formand samt yderligere fire medlemmer til Lederrådets FU er valgt for en toårig periode. Formanden for Lederrådet inviteres med til møder i FTF's forretningsudvalg, hvor specifikke lederspørgsmål er på dagsordenen og for at drøfte udviklingen i lederarbejdet i FTF.

FTF's Lederrådets forretningsudvalg består af:
Claus Hjortdal (formand), formand for Skolelederforeningen
Eva Munck, formand for Lederforeningen i BUPL
Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
Anders Fløjborg, formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening
Michael Agerbæk, formand for Politilederforeningen