Claus Hjortdal: Nyt forslag kan skabe flugt fra folkeskolen

Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, er skeptisk over for et udspil fra Radikale Venstre, som skal gøre op med folkeskoler med en stor andel af tosprogede elever.

”Teoretisk set er det et godt forslag, men i praksis vil det være meget vanskeligt. Risikoen er, at etnisk danske forældre i stedet vil flytte deres børn til fri- eller privatskoler, og vi har ikke brug for en flugt fra folkeskolen,” siger Claus Hjortdal.

Med udspillet ’Styrk Fællesskabet. Slut med opdelte skoler’ vil Radikale Venstre tage et opgør med opdelte skoler for at sikre, at folkeskolen afspejler befolkningens sammensætningen i samfundet. Ifølge forslaget bør kommuner kunne rykke rundt på eleverne på tværs af kommunegrænser for at få en mere ensartet elevsammensætning.

Dette skal modvirke, at der på nogle folkeskoler er en større gruppe elever med indvandrerbaggrund, mens der på andre skoler er få elever med anden etnisk oprindelse.

Kilde: dr.dk

Arkivfoto: colourbox.dk