Claus Hjortdal: Skolerne arbejder målrettet for at alle elever tager afgangsprøve

Det er bekymrende, hvis flere elever forlader folkeskolen uden at tage folkeskolens afgangsprøve.

Det udtaler Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, i forbindelse med en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Undersøgelsen er lavet for TV 2’s regionale tv-kanaler, og ifølge rapporten forlader gennemsnitligt seks procent af alle elever folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer.

”Noget af stigningen kan forklares med, at en større gruppe elever de senere år er tilbageført fra specialskolerne til almenskolerne, og at nogle af disse elever ikke kan tage afgangsprøven,” siger Claus Hjortdal.

I maj sidste år viste en analyse fra Den Sociale Kapitalfond, at tallet var 5,5 procent af alle afgangselever, som ikke tog den afsluttende eksamen, mens tallet i 2007 lå på 3,6 procent.

”Rapporten giver ikke noget bud på, hvad stigningen det seneste år skyldes, så det må vi bede forskerne undersøge nærmere. Skolerne arbejder målrettet for at sikre, at så mange elever som muligt tager prøven og bliver klar til en ungdomsuddannelse. Derfor undrer det mig, at det endnu ikke kan ses på tallene,” siger Claus Hjortdal.

Kilde: TV2.dk

Foto: Colourbox.dk