Claus Hjortdal: Styrk folkeskolen til gavn for eleverne

”Folkeskolen har været gennem massive besparelser også på specialundervisningsområdet. Nu vil man så fortsætte reduceringen af folkeskolens budgetter men vil samtidig give fri- og privatskolerne højere tilskud til at løfte den opgave, som folkeskolen skal klare med stadig færre midler. Det giver ingen mening,” siger Claus Hjortdal, skoleledernes formand, om regeringens forslag om at hæve statstilskuddet til privatskoler ved at målrette pengene til elever med særlige behov.

Koblingsprocenten, der regulerer tilskuddet til privatskoler i forhold til folkeskoler, skal stige fra 75 procent i år til 76 procent næste år, foreslår regeringen i sit forslag til finansloven. Det er en skæv prioritering, mener Claus Hjortdal:

”I stedet for at skære i folkeskolernes budgetter og samtidig give flere ressourcer til fri- og privatskolerne, vil det være en langt bedre prioritering at tilgodese begge skoleformer. Det vil også gavne fri- og privatskolerne, hvis der investeres i folkeskolen, da fri- og privatskolernes økonomiske tildeling afhænger af folkeskolens.”

Foto: Colourbox.dk