Debat: Lederne skal uddanne sig gennem hele livet

Lederne i den offentlige sektor skal klædes på til at kunne håndtere fremtidens teknologiske, demografiske og økonomiske udfordringer. Det kræver øget tillid og kontinuerlig uddannelse til lederne, skriver Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Claus Hjortdal, formand for FTF’s Lederråd i et debatindlæg i Altinget.

"God offentlig ledelse giver bedre kvalitet i velfærdsydelserne og bidrager til den bedst mulige velfærd for pengene til gavn for borgere og virksomheder. Sådan lyder det blandt andet i kommissoriet for den Ledelseskommission, som regeringen nedsatte i marts i år, og som afslutter sit arbejde ved årets udgang," skriver Bente Sorgenfrey og Claus Hjortdal blandt andet i debatindlægget.

"I FTF’s Lederråd, som repræsenterer 27.000 ledere fra det offentlige og private, kunne vi ikke være mere enige: Lederne, som hver dag befinder sig i velfærdens maskinrum, er centrale for den fornyelse af den offentlige sektor, som regeringen lægger op til med sin sammenhængsreform." 

I indlægget hæfter de sig også ved, at lederne ude på institutionsniveau – skoleledere, afdelingssygeplejersker, børnehaveledere og så videre – må have større rum og frihed til at handle selvstændigt, innovativt og strategisk indenfor de overordnede rammer. Det kræver tillid oppefra – fra forvaltninger, bestyrelser, direktioner og politikere.

"Tillid alene gør det ikke; vi skal også som ledere være klædt på til opgaven. For at de nuværende og kommende offentlige lederne i fremtiden kan navigere i den komplekse hverdag, er det nødvendigt med kontinuerlig lederuddannelse. I dag er det ikke tilstrækkeligt, at man ”engang” har taget for eksempel en diplomuddannelse i ledelse."

LÆS HELE DEBATINLÆGGET SOM PDF

LÆS HELE DEBATINDLÆGGET PÅ WWW.ALTINGET.DK