Debatindlæg: Godt på vej?

"Desværre er KL-udspillet kendetegnet ved at have fokus på, hvad det er, skolerne og lærerne bør gøre – og ikke på, hvad der kan gøres med en sammenhængende, fælles indsats på alle niveauer", skriver Claus Hjortdal i et debatindlæg i Danske Kommuner om KL’s nye udspil 'Godt på vej – mod uddannelse og job'.

I et nyt udspil ”Godt på vej – mod uddannelse og job” adresserer KL regeringens plan om at reformere den samlede kommunale ungeindsats. Og der er i udspillet gode ideer til at kvalificere de unges valg overgang til ungdomsuddannelse samt understøtte, at flere ønsker at tage en erhvervsuddannelse.

Alligevel er Skolelederforeningen skuffet over, at KL alene har fokus på, hvad det er skolerne og lærerne bør gøre – og ikke på, hvad der kan gøres ved en sammenhængende, fælles indsats på alle niveauer.

Det skriver Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, i dag i et debatindlæg i Danske Kommuner.

”Mest af alt er der usikkerhed om økonomien. KL undgår fuldstændigt at foreslå noget, som ansvarliggør kommunerne. Og hvis resurserne til de mange nye tiltag i konsekvens heraf skal findes på de i forvejen ofte hårdt trængte skoler”, så er det et problem”, siger skoleledernes formand Claus Hjortdal.

Han peger på, at KL løber fra ansvaret for at påtage sig den – ikke mindst økonomisk – forpligtende kommunale forankring, som regeringens ekspertgruppe oprindeligt lagde op til.

”Når KL fx foreslår, at der skal etableres en kommunal ’koordinationsfunktion’, som skal ’bistå’ skoler og det pædagogiske personale og lærere”, så mener vi ikke, at den rolle og det ansvar, som kommunen bør påtage sig i det nye samarbejde, er beskrevet præcist nok”, siger Claus Hjortdal. 

Læs hele debatindlægget som pdf

Læs indlægget hos Danske Kommuner