Debatmøde: Ny national skolelederuddannelse?

FORUM, Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse, inviterer til debatmøde 28. marts 2017 på CBS.

Forslaget fra Rådet for Børns Læring om en ny national skolelederuddannelse blev diskuteret i Forum den 19. september sidste år.

KL og regeringen har i lyset af forslaget nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til en styrket skolelederuddannelse. Arbejdsgruppens formand Jan Olsen fra KL vil fortælle om dens anbefalinger på dette debatmøde i Forum.

Mød blandt andre skoleleder Lars Nyborg fra Nivå skole. 

Ved at tilmelde sig som Qgæster er det gratis for skoleledere at deltage som medlemmer af FTF’s lederråd.

Læs mere her