Der blæses til samarbejde

Folkeskoler og musik- og kulturskoler øger samarbejdet. Med 3,4 mio. kroner i støtte fra Nordea-fonden kan elever på udvalgte skoler lære at spille et instrument og lave orkestre i klasserne

Skoleorkestre i Danmark står foran et gevaldigt løft. Nu kan udvalgte kommuner tilbyde gratis instrumental- og orkesterundervisning for klasser på skolerne. Det sker som del af et ambitiøst initiativ med titlen ”OrkesterMester”, som Nordea-fonden har støttet.

Næstformand for Skolelederforeningen Dorte Andreas sidder i styregruppen for OrkesterMester, der er et partnerskab mellem Danske Musik- og Kulturskoleledere og Skolelederforeningen, DR Symfoni Orkestret samt Dansk Musikskolesammenslutning.

Dorte Andreas vurderer, at det er en indsats, der i den grad vil komme eleverne og skolerne til gavn – og som generelt kan inspirere til tættere samarbejde mellem folke- og musikskoler over hele landet.

”Musik har stor betydning for elevernes læring i skolen og i livet. Så det er fantastisk godt, at vi nu for alvor kan komme i gang”, siger Dorte Andreas. Kodeordene for OrkesterMester er spilleglæde, selvtillid, sammenhold og skolestolthed, og forskningen fortæller også, at musik er en indgang til at øge børns empati og evne til samarbejde.

I første omgang vælges ti frontløberpar af skole/musikskole ud efter ansøgning. Skole, musikskole og kommune forpligter sig til at tilbyde obligatorisk instrumental- og orkesterundervisning for hele klasser i et flerårigt forløb. Det skal være muligt at vælge mellem instrumentgrupper som strygere, træblæsere, messingblæsere og melodisk slagtøj. 

”Det er en unik mulighed for at give flere børn chancen for at indgå i et musikalsk fællesskab og lære at spille et instrument. Det er en drøm, der går i opfyldelse. Vi glæder os at bidrage til et nationalt løft for skoleorkestre i Danmark”, siger formand for musikskolernes lederforening Danske Musik- og Kulturskoleledere Lena Schnack Mertz,

Kulturminister Mette Bock bakker fuldt op om initiativet. Kulturministeriets Musikskoletænketank har således i en rapport peget på, at mellem folkeskole og musikskole rummer et stort potentiale i form at skabe stærke fællesskaber og læring.