Det svære NEJ

I Skolelederforeningen er vi glade for de 500 millioner kroner til udsatte børn og unge. Det er der bestemt et behov for. Vi – og andre – har dog også udtalt os kritisk om puljens udmøntning og mener fortsat ikke, at det er den bedste langsigtede udnyttelse af ressourcerne.

Af Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

"For nylig udløb fristen for at deltage i programmet for løft af de fagligt svageste elever, og det viser sig at 19 af de 121 skoler, der er udpeget af Undervisningsministeriet, har sagt ”nej tak”.
De har valgt ikke at få tilført ca. 1,5 millioner kroner over 3 år. Ydermere har 16 skoler sagt ja til at få tilført pengene, hvis de lever op til kravene, men ønsker ikke at deltage i det medfølgende udviklingsprojekt.

Jeg kender bevæggrundene for, at skolerne har valgt at takke NEJ, og det er bestemt ikke kendetegnede for de skoleledere, der har valgt ikke at ansøge, at de ”mangler hår på brystet”, som undervisningsministeren udtaler i Politiken 22. maj. Tværtimod. Skolelederne har i samarbejde med forvaltningerne og ofte det kommunalpolitiske niveau gjort sig grundige overvejelser over, hvorfor de ikke skal deltage.

De har analyseret deres elevgrundlag, gjort sig overvejelser om strategisk brug af deres ressourcer og ikke mindst taget bestik at de langsigtede tiltag, de i forvejen har iværksat for at løfte skolens elever. Skolerne har i en årrække arbejdet intensivt med at forbedre det faglige niveau for eleverne. Et arbejde, de naturligvis fortsætter også med nye indsatser."

Det skriver skoleledernes formand Claus Hjortdal i et debatindlæg bragt i Politiken 26. maj.

Læs hele debatindlægget