Elever i specialtilbud trives

En ny rapport om specialundervisningstilbud viser, at de fleste elever trives godt. Rapporten peger også på, at specialtilbuddene har vanskeligt ved at omsætte Fælles Mål.

Rapporten ’Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud’ giver et statusbillede af specialtilbuddene i forhold til organisering, undervisning samt elevernes faglige og sociale udvikling og trivsel. Den er en del af et fireårigt projekt, hvor der ses på specialundervisningstilbuddene.

I rapporten hedder det, at specialtilbuddene generelt arbejder ud fra en forståelse af, at elevernes trivsel og sociale udvikling er forudsætninger for faglig udvikling, og rapporten peger på, at eleverne generelt trives godt i specialtilbud. Faktisk trives elever i specialskoler bedre end elever i folkeskoler med specialklasserækker.

Særligt to forhold i specialtilbuddene bidrager til elevernes trivsel; medarbejdernormeringen samt tilbuddenes pædagogiske og didaktiske tilgang til målgruppen.

Det konkluderes, at arbejdet med Fælles Mål i specialtilbud udgør en udfordring, idet det opleves som vanskeligt at omsætte målene til elevgruppen, hvis forudsætninger og niveau er under det alderssvarende niveau.

Rambøll, UCC og UC VIA har gennemført undersøgelsen for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Læs rapporten