Fælles Mål: Fra bindende til vejledende mål

Forligskredsen bag folkeskolen er blevet enige om at bløde op på kravene i Fælles Mål, så flere tusinde underliggende færdigheds- og vidensmål gøres vejledende.

 

En ny aftale om folkeskolens Fælles Mål skal give skolerne og lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelæge undervisningen. Samtidig fastholdes de faglige ambitioner for, hvad eleverne skal lære i folkeskolen. Det er resultatet af en ny bred politisk aftale om folkeskolens Fælles Mål, skriver Undervisningsministeriet på

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal er positiv over for den nye aftale.

”Fælles Mål er et omfattende katalog, og når skolerne og lærerne får en mere fleksibel tilgang til Fælles Mål, kan man tilrettelægge undervisningen ud fra de konkrete virkeligheder og elevgrundlag”, siger skoleledernes formand, som ikke er bekymret for, at en opblødning af kravene vil betyde, at niveauet falder.

Med aftalen fastholdes de 215 overordnede kompetencemål for, hvad elevene skal kunne, som bindende, mens de 3.170 underliggende færdigheds- og vidensmål gøres vejledende. På den måde vil de overordnede mål for, hvad eleverne skal kunne i fagene, være de samme, men med et øget frihed lokalt til at planlægge, hvordan man når dertil, skriver Undervisningsministeriet.

Lovforslaget om ændringen af bindingerne for Fælles Mål forventes fremsat ved Folketingets åbning i oktober 2017 med henblik på ikrafttrædelse fra den første hele måned efter vedtagelsen. Der foretages desuden en evaluering af Fælles Mål efter fire år. Evalueringen vil både have et kvantitativt og et kvalitativt sigte. 

Foto: colourbox.dk