Fagkurser i naturfag og historie

Undervisere i naturfag og historie har mulighed for gratis inspiration og faglig sparring på kurser, som afholdes rundt omkring i landet i skoleåret 2017/2018.

Kurserne tilbydes af Danmarks Lærerforening i samarbejde med professionshøjskolen UCC og er en del af DLF’s ’A.P. Møller projekt’.

Der vil være fokus på den nyeste didaktiske forskning og på en klar sammenhæng mellem teori og praksis.

Som udgangspunkt skal minimum to lærere fra samme skole deltage i samme kursus, fordi lokal videnspredning og forankring er et væsentligt formål med projektet. Deltagerne får til opgave at formidle et forslag til en videndelingsplan til skoleledelsen.

Læs om tilmelding og kurserne