Fleksibel skoledag

Undervisningsministeriet åbner nu for forsøgsordningen i folkeskolen om at arbejde mere fleksibelt med tilrettelæggelsen af undervisningen, herunder med ansøgningsvejledning og -frist.

Primo februar annoncerede undervisningsminister Merete Riisager, at hun vil igangsætte et forsøg, som giver udvalgte skoler mulighed for at arbejde mere fleksibelt med tilrettelæggelsen af undervisningen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a.

Baggrunden er den løbende diskussion om skoledagenes længde, indhold og tilrettelæggelse. Og op til 50 forsøgsskoler kan så få frihed til skrue skoledagene sammen på alternativer måder.

Nu er der kommet et mere konkret oplæg fra ministeriet, hvor kommunerne inviteres til at deltage i forsøget. Det vil så ske i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov med øgede muligheder for afkortning af skoledagen.

Det forudsættes, at de frigivne ressourcer anvendes på kvalitet i undervisningen og til at igangsætte nye aktiviteter, der bidrager til elevernes læring. De kvalitetsunderstøttende indsatser kan være:

  • Særlige turboforløb i fagundervisningen for de fagligt svage elever,
  • Særlige talentforløb i fagundervisningen for de fagligt dygtige elever.
  • Oprettelse af særlig teknologi eller anden profil i udskolingen eller på andre klassetrin, der kan understøtte kvaliteten i undervisningen.

Skolerne kan også, ud fra en velbegrundet pædagogisk argumentation, vælge at konvertere tid til understøttende undervisning til andre indsatser rettet mod inddragelse af det lokale erhvervsliv og udvikling af elevernes karriereforståelse, håndværksmæssige og innovative evner.

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal siger i den forbindelse:

”Der er tradition for at gennemføre forsøg i folkeskolen, og meget kan allerede laves inden for de rammer, der er i dag, men det er altid godt at få mulighed for at undersøgt, om vi kan gøre arbejdet på andre måder, så det giver endnu større effekt”

Det er kommunerne, der nu på skolernes vegne og efter også at have hørt skolebestyrelserne – søger om at deltage i forsøgsprogrammet, der også forpligter til at deltage den løbende evaluering med spørgeskema, interviews og dokumentation.

OBS: Ansøgning skal være fremme senest 4. maj 2017.

 Læs mere om kriterierne for at være med i forsøget HER og ansøgningsproceduren HER