Folkeskolen er vores hele livet

Er I gode nok til at få værdi ud af jeres venner, og er I gode nok til at aktivere jeres lokale partnere?

Lotte Hansen direktør i kommunikationsbureauet Hansen Agenda stillede på dagens formandsmøde kritiske spørgsmål og gav inspiration til, hvordan foreningen gennem lokale partnerskaber kan styrke folkeskolen.

Folkeskolen er vigtig! Men desværre ses en stigende tendens til, at forældre fravælger folkeskolen til fordel for privat- og friskoler.

Derfor har Skolelederforeningen taget initiativ til et fremstød for folkeskolen. Med sloganet FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET har vi inviterer alle parter omkring folkeskolen til at gå med i en bevægelse for at sikre, at forældre, børn, medarbejdere og politikere ser betydningen af folkeskolen som den væsentligste institution i vores samfund.

På formandsmødet introducerede foreningens næstformand Dorte Andreas indsatsen: 

”Det hele må ikke bare blive til ord - men til handling. Derfor er det vigtigt, at indsatsen også forankres lokalt, så også de lokale aktører kommer med i indsatsen for at styrke folkeskolen.”

Hvordan får vi budskabet i omløb? 

Lotte Hansen, som har erfaring fra lignende indsatser, pointerede, at netop det lokale led er stærkest, når budskabet skal spredes. Så det er helt afgørende, at kampagnen udspringer fra skolerne, som i forvejen har god kontakt til erhvervsliv, foreninger inden for idræt, kultur, lokale medier, journalister mv.

Opskriften lyder på at definere: Hvad er agendaen? Hvem er vores partnere? Og hvordan mobiliserer vi budskabet?

”I skal benytte den værdi, der ligger i jeres lokale partnerskaber som idrætsklubber, lokale foreninger og græsrodsbevægelser. Det kan være det lokale kulturliv, foreningsliv, erhvervsliv og brancheorganisationer, sportsklubber,” sagde Lotte Hansen. 

Sæt skolen i centrum

De omkring 100 lokalformænd brainstormede i dag på formandsmødet, hvilke brændende platforme folkeskolen har til fælles med fx lokalpolitikere/meningsdannere, ledere af kommunale arbejdspladser, kulturliv, sundhedssektoren, redaktører/journalister, lokale erhvervsledere, foreningsliv, frivillighedsnetværk/NGO, elever og forældre.

Det blev blandt andet fremhævet, at folkeskolen med fordel kan gå sammen med andre lokale aktører som kulturinstitutioner og biblioteker, som også har fordel af at kaste sig ind i ’kampen om kunderne’. Også mediepartnerskaber og partnerskab med de lokale sundhedsplejersker blev nævnt.

Der blev også delt eksempler på lokale, gode partnerskaber med fx kulturliv, foreningsliv, lokale erhvervsråd, sundhedsvæsen, lokalpolitikere og medier. Konkret handler det om at åbne dørene, invitere politikere og andre partnere ind, blive bedre til at profilere skolerne og deres arbejde, indgå alliancer om alt det, der har fælles interesse - og det er meget! 

Undervejs blev der stillet spørgsmål til, om det er en fagforeningsopgave at styrke folkeskolens image, når skolerne og lederne nu er presset af så mange andre opgaver. Omvendt blev der argumenteret stærkt for, at elever og forældres til- og fravalg af folkeskolen er en så vigtig udfordring, som skolelederne bliver nødt til at engagere sig i.