Folkeskolen. Vores. Hele livet: Grønt lys for folkeskolen

Alle nøgleorganisationerne i og omkring folkeskolen bakker op om Skolelederforeningens initiativ til et fremstød for, at folkeskolen fortsat opfattes som et attraktivt tilbud. Nu står både elever, forældre, lærere og pædagoger, ledere, chefer og politikere bag ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’.

På årsmødet 2016 blev startsignalet givet til det nye, store indsatsområde ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’, som skal udfolde sig i de kommende 3-4 år. Det er der flere grunde til.

På den ene side er folkeskolen i disse år præget af positive initiativer og ny spændende praksis, og der er god grund til at glæde sig over, at det går fremad på en række områder. Generelt er der større arbejdsro, eleverne lærer mere og trives bedre, viser den nyeste følgeforskning.  

På den anden side er de mange strukturændringer og reformer, folkeskolen er igennem, ikke altid er noget, som alle forældre, elever og medarbejdere kan se sig selv i. Desuden må man konstatere, at hvor 88 % af grundskoleeleverne i år 2000 gik i folkeskole, er det tal i dag faldet til 82 %.

Der er behov for at stå sammen om, at samfundet fortsat skal have en folkeskole for størstedelen af børnene og de unge, og at folkeskolen skal prioriteres politisk-økonomisk. Og der er grund til mere aktivt at fortælle om alt det gode, der faktisk sker på skolerne.

Foreningen har netop mødtes om at samarbejde om initiativet med BKF, DLF, BUPL, Skole & forældre, Danske Skoleelever, KL og UVM. Her var alle som én positive over for at indgå i et samarbejde om at sikre folkeskolens position som den vigtigste samfundsdannende institution og som det naturlige valg for de kommende generationer. Det er Skolelederforeningen glad for:

”Det er utroligt vigtigt, at vi står sammen om at prioritere vores fælles skole. Ikke på bekostning af nogen andre eller ved at havne i et ideologisk spilfægteri, men ved i fællesskab – elever, forældre, lærere og pædagoger, ledere, chefer og politikere – at stå op for folkeskolen. Det er der givet grønt lys for, så nu kører vi!”, siger Claus Hjortdal.

Senere inviteres flere organisationer, foreninger, forskere, virksomheder og erhvervsliv med i samarbejdet, så det bliver en bred ’folkelig bevægelse’, hvor medlemmer, befolkning, interessenter, beslutningstagere, eksperter, politikere samt forældre deltager i mange forskellige aktiviteter.

LÆS MERE OM INDSATSEN

Målet med indsatsen

  • Med ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’ vil vi:

    • Sikre folkeskolen som et fortsat naturligt første valg for forældre og børn.
    • Fortælle at folkeskolen har en unik betydning for Danmarks sammenhængskraft.
    • Vise at folkeskolen er et attraktivt sted at være for elever og ansatte.

    Indsatsen kommunikeres via medierne, FB og #voreshelelivet