ForældreFiduser giver tips til at styrke sammenholdet

Både forældre, skoleledere og medarbejdere i børnehaveklasser er tilfredse med ForældreFiduser, viser en evaluering foretaget af Epinion for Det Kriminalpræventive Råd.

 

På hjemmesiden forældrefiduser.dk kan forældre og skoler få gode råd om, hvordan man kan være med til at styrke sammenholdet omkring og mellem eleverne.

ForældreFiduser er en gratis redskabskasse til forældre og skoler, hvor målet er at forebygge konflikter og mobning. Materialet er udviklet i samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Trygfonden og Skole og Forældre.

Mere end ni ud af 10 af de skoleledere og medarbejdere i børnehaveklasser, der har brugt ForældreFiduser, er tilfredse med materialet. Det samme gælder for mere end 7 ud af 10 forældre, viser evalueringen.

Materialet hentes på www.foraeldrefiduser.dk og på denne Facebook-side