Formandsmøde: Skoleledelsens vilkår, OK18 samt ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’

På formandsmødet i dag blev blandt andet skoleledelsens vilkår diskuteret. 'Pral om det rigtige' lød også en opfordring til skoleledelsen, når det gælder om at tale folkeskolen op.

Knap 100 lokale formænd/leder-TR for de lokale afdelinger samt formænd for foreningens faglige klubber var i dag samlet med hovedbestyrelsen, formandskabet og sekretariatet til formandsmøde i Aalborg Kongrescenter.

Indledningsvis orienterede sekretariatet om en revideret udgave af den vilkårsundersøgelse/APV, som foreningen udsender ca. hvert andet år – og som snart sendes ud igen. Med den nye version af undersøgelsen, vil det blandt andet være muligt ar trække rapporten for hver lokal afdeling og for hver stillingskategori.

For at få et så retvisende billede som muligt, opfordrer Skolelederforeningen til, at alle medlemmer svarer på undersøgelsen.

OK18
Sekretariatet informerede også om OK18-processen, hvor status er, at hovedbestyrelsens krav er sendt videre til behandling i LC. Lærerforeningen og øvrige store fagforeninger på lønmodtagersiden har samlet sig og presser arbejdsgiverne for at indgå i drøftelser, inden man kommer til forhandlingsbordet.

Hvordan byder vi nye medlemmer velkommen?
Foreningen har fortsat en høj organisationsgrad – aktuelt på 98,9 procent. For at sikre, at alle nye medlemmer føler sig godt taget imod, har foreningen centralt indført en ny procedure, således at foreningen bestræber sig på at tage kontakt til alle nye medlemmer.

Folkeskolen. Vores. Hele livet

Hvor langt er foreningen med arbejdet omkring den store fælles indsats ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’? Det satte næstformand Dorte Andreas spot på ved at fortælle om indsatsen ind til videre, hvor der er udarbejdet kronikker og analyser, etableret partnerskab med folkeskolens nærmeste partnere, produceret videoer, artikler, skabt dialog med uddannelsespolitiske ordførere samt afholdt et fælles arrangement på Skolernes Motionsdag og meget mere.

Skolelederforeningen har i processen fået foretaget en analyse, som er udført af A&B Analyse.

'Folkeskolen. Vores. Hele livet' blev drøftet, samt hvordan der kan arbejdes videre med det både lokalt, centralt og nationalt.

Også rapporten 'Frit skolevalg', som undersøger det frie skolevalg, dvs. forældres valg af enten folkeskole - distriktsskole eller anden folkeskole inden eller uden for kommunen - eller fri grundskole, blev omtalt på dagens møde. Rapporten er fra Undervisningsministeriet og udført af Epinion.

Pral med det rigtige!

Søren Stemann Beck fra Gorm Agency, der har været ind over 'Folkeskolen. Vores. Hele livet' havde et indlæg om kommunikationsindsatsen på landets folkeskoler, som han finder mangelfuld.

Stemann er klar over, at der er mange andre opgaver som skoleleder. Men det var ikke gået i det private, som han sagde - slet ikke med de udfordringer, der er på landsplan med færre forældre og elever, der har folkeskolen som deres naturlige førstevalg. For der er jo konkurrenter.

Så derfor pral! Det lyder ikke rart, men er egentlig ikke mere end at fremhæve nogle af ens gode sider og resultater. Selvfølgelig skal grundproduktet være i orden, men fortæl mere om det gode, I laver -  ellers ved folk det ikke.

I kan godt bygge et 'brand' op omkring folkeskolen, sagde Stemann. Det er helt basalt det, som gør, at man fx gerne vil betale mere for en Coke end for en ukendt Cola. Men I må overvinde, at jeres lingo er anti-kommerciel, at I ikke har tradition for at ... ja, markedsføre.

Som forældre får man mest noget at vide om, hvad der sker i ens barns klasse, men ikke om, hvad der sker på hele skolen. Det svarer til, at man får noget info om, hvad der ligger bag hele produktet - den større fortælling.

Det giver følelsen af at være en del af noget større - det betyder også, at man bedre kommer igennem vanskeligheder og kriser, når fundamentet opleves at være stærkt. Det handler om at kommunikere, hvad der sker, hvorfor - også de konkrete handlinger, hvordan I tackler udfordringer.

Stemann: Brug Intra, nyhedsbrev, sociale medier - især Facebook - varsomt selvfølgelig, lokale medier - ikke mindst også i realtime ved at stille op ved indskrivning, afgangsfester,m.m. Fasthold og udvid 'kundekredsen'.