Frivillige i skolen skal hjælpe de fagligt svageste børn

Red Barnet Ungdom har i samarbejde med Egmont Fonden og 30 danske skoler etableret et nyt læringsinitiativ, der skal hjælpe udsatte og fagligt svage børn til at få et større udbytte af skolen.

Konceptet består af såkaldte 'læringscaféer', hvor der er fokus på læring frem for lektier. Cafeerne drives af unge frivillige fra Red Barnet Ungdom. Læringscaféerne er designet til at imødegå de fagligt svageste børns behov for individuel opmærksomhed og inddragende læringsmetoder. Aktiviteterne bygger bl.a på metoderne fra Lær for Livet og aktiv læring. 

Læringscaféerne er tænkt som et supplement til skolernes øvrige tilbud, og det er tanken, at de skal køre sideløbende med de almindelige lektiecafeer. Læringscafeerne drives i tæt samarbejde med skolerne som en del af Åben Skole.

Konceptet er ved at blive udfoldet på 22 skoler landet over, og flere skoler vil blive tilbudt et samarbejde i løbet af foråret. Læringscaféerne er målrettet børn i alderen 6-16 år.

Initiativet er finansieret med 2. mio. af Egmont Fonden. Der vil i de næste to år køre læringscaféer på 30 skoler rundt i landet.