Godt på vej – eller hvad?

I et nyt udspil ”Godt på vej” om, hvordan flere unge skal begynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse løber KL fra, at kommunerne også skal tage ansvar for at tilbuddene forbedres.

Skolelederforeningen er enig i, at det er nødvendigt at reformere den samlede kommunale ungeindsats, som regeringen vil arbejde på efter sommer. Og i KL’s nye udspil ”Godt på vej – mod uddannelse og job” er der mange gode anbefalinger, som kan være med til at kvalificere de unges valg af og overgang til ungdomsuddannelse samt understøtte, at flere ønsker at tage en erhvervsuddannelse.

Men skoleledernes formand Claus Hjortdal mener, at udspillet desværre er kendetegnet ved at have fokus på, hvad det er skolerne og lærerne bør gøre – og ikke ved, hvad der kan gøres ved en sammenhængende, fælles indsats på alle niveauer.

”Mest af alt er der usikkerhed om økonomien. Det er ’en klassisk KL’, at man ikke foreslår noget, som ansvarliggør kommunerne, men hvis resurserne til de mange nye tiltag så i konsekvens heraf skal findes på de i forvejen ofte hårdt trængte skoler”, mener vi, det er et problem”.

”Når KL fx foreslår, at der skal etableres en kommunal ’koordinationsfunktion’, som skal ’bistå’ skoler og det pædagogiske personale og lærere”, så mener vi ikke, at den rolle og det ansvar, som kommunen bør påtage sig i det nye samarbejde, er beskrevet præcist nok. Det er for os at skubbe bolden videre i stedet for mere entydigt at tage ansvar for, at tilbuddene forbedres”, siger Claus Hjortdal.

Skolelederne har brug for en – ikke mindst økonomisk – forpligtende kommunal forankring, der og støtter op om, at folkeskolen kan lykkes med en ny stor opgave med at forbedre de unges uddannelse. Og ikke at både økonomi, omorganisering og opgaveløsning tørres af på de enkelte skoler, personale og ledelse.

Skolelederforeningen bifalder, at der arbejdes på at eleverne får en nuanceret tilgang til uddannelsesvalget, som den regeringsnedsatte ekspertgruppe oprindeligt lagde op til. Men uden en kommunal forankring, der forpligter og støtter op om, at folkeskolen kan lykkes, vil forslagene i KL’s udspil blot biddrage til at gøre kommunernes eget tilbud – folkeskolen dårligere.

Læs 'Godt på vej - mod uddannelse og job'