Gratis temadag om tosprogede elever

Skolelederforeningen afholder i samarbejde med DLF og UCC en temadag om tosprogede elever i folkeskolen.

Formålet med dagen er at bidrage til erfaringsudveksling, give mulighed for at netværk samt at koble forskningsviden med praksiserfaring.

Temadagen afholdes i Nyborg den 15. januar fra kl. 10 -15, og der skal være repræsentanter fra såvel ledelsen som lærere fra hver enkelt skole, idet ideen bag dagen også er, at der efterfølgende skal kunne iværksættes nye lokale tiltag .

Se hele programmet her, hvor du også finder praktiske oplysninger

Tilmeld dig her senest 8. januar 2018