Hjortdal: Det står frit for, om man vil til juleafslutning i kirken

Om skolen skal afholde juleafslutning i den lokale kirke er en beslutning, som skoler og skoleledere har lov til at træffe efter drøftelse med skolebestyrelsen og personalet.

En sag fra Gribskov, hvor en skole har valgt ikke at tage til den årlige juleafslutning i kirken, har meget hurtigt fået landsdækkende medieomtale, hvor folketingspolitikere og endda statsministeren blander sig.

Formanden for Skolelederforeningen maner til ro, og understreger, at det er skolens leder, der træffer en sådan beslutning, og at man må respektere at afgørelsen ligger lokalt.

”Skolerne kan vælge at bruge kirkens hus sammen med kirken til at lave en juleafslutning, hvilket er i god tråd med danske kulturelle kristne traditioner, så længe indholdet ikke er forkyndende. Men der er landet over også masser skoler, der vælger ikke gå i kirke her til jul, og det må man respektere”, siger formanden.

Han anerkender, at der det give anledning til debat, og at man også må acceptere, at det kan følge med.

”Denne sag er helt ude af proportion. Når man lægger beslutningsansvaret ud til skoleledere og bestyrelser, er det deres opgave at finde balancen mellem de forskellige hensyn, der kan være”, siger Claus Hjortdal.

Han mener ikke, der er noget galt i, at man eksempelvis vælger at droppe deltagelsen i en juleafslutning i kirken af hensyn til elever med andre trosbaggrunde – og at skolen i stedet har lagt det op til de enkelte familier, om de ønsker at deltage i gudstjenesten i privat regi.

Claus Hjortdal bakkes op af bl.a. formanden for Skole og Forældre Mette With Hagensen, der også mener, at det må være et lokalt anliggende og en lokal beslutning:

”Synes skolen, det er vigtigt at arrangere julegudstjenesten i kirken, skal man gøre det. Er man på en skole, hvor det ikke giver mening, kan man lave en anden afslutning, som giver mening for den elevgruppe, man har”, siger hun og understreger, at det bør ske uden indblanding af kommunal- eller landspolitikere.