H.K.H. Kronprinsessen: Vi skal indgyde mod mod mobning

Skolelederforeningen havde i år kongelig deltagelse af H.K.H. Kronprinsessen, formand for Mary Fonden, som holdt oplæg om mobning og trivsel.

Mary Fonden blev i sin tid etableret med startkapital fra den folkegave, danskere og grønlændere gav Kronprinsparret til deres bryllup i 2004, og har i nu 10 år kæmpet mod mobning og isolation.

”Det er enestående så stille, I kan være!” sagde Claus Hjortdal til de 1.700 fremmødte skoleledere, da de stående tog imod Kronprinsessen, hvorefter han slog over i ”De” og bød Kronprinsessen velkommen.

Det var tydeligt, at Kronprinsessen talte om sin hjertesag, og hendes budskab gik rent ind hos tilhørerne.

Hun lagde ud med at fortælle, at hun som mor til fire børn efterhånden har oplevet første skoledag nogle gange.

”Der er noget på spil den dag,” sagde hun,” som om døren ind til fremtiden åbnes: Føler han sig tryg? Bliver han glad for sine lærere?”

Hun understregede den velkendte sandhed om, at børn der trives, lærer bedre.

”Når børn ikke skal bekymre sig om at passe ind, kan de koncentrere sig om at tage ind - tal, bogstaver, viden,” sagde hun.

Mary Fonden baserer sit arbejde på forskning, som har kastet nyt lys over de mekanismer, der driver mobning. Kronprinsessen påpegede, at hvor man før har haft fokus på de enkeltindivider, som deltager i og er ofre for mobning, har man i dag fået øjnene op for, at mobning foregår i fællesskaber, der ikke fungerer.

”Vi har brug for at indgå i positive fællesskaber – uanset alder,” sagde hun.

”Mobning opstår på grund af dårlig dynamik i en gruppe, og det kan udvikle sig til et negativt fællesskab.”

Mary Fondens arbejde foregår ikke kun i skoler, men helt ned i vuggestuer og børnehaver. Her prøver man, med de værktøjer Fonden stiller til rådighed for institutionerne, at give børnene mod til at sætte sig op mod mobning.

”Vi skal støtte børn i at være modige – støtte børn i at danne fællesskaber,” sagde hun.

”Der skal være plads til forskellighed og rummelighed. Hver og en af os har en aktie i at skabe positive fællesskaber.”

Foto: Lars Horn / Baghuset