Inspiration: Modtagelse og undervisning af nyankomne tosprogede elever

Undervisningsministeriet har udviklet et inspirationsmateriale, som formidler viden, eksempler og cases fra ni kommuner og en række skoler, som alle arbejder systematisk med modtagelse og undervisning af nyankomne tosprogede elever.

Danmark har de seneste år i perioder modtaget flere flygtninge end tidligere. Det stiller store krav til kommunerne, som skal sikre, at de nyankomne børn får en tryg skoledag, hvor sproglig udvikling og faglig læring følges ad.

På den baggrund skal materialet skal give inspiration til kommuner og skoler til at skabe deres egne løsninger, der matcher de lokale forhold.

Hensigten er at hjælpe skoler og kommuner med at sikre den første integration af eleverne og sikre et højt fagligt niveau i modtagelsen af de nyankomne elever, så de får de bedste muligheder for at deltage sprogligt, fagligt og socialt i skolens læringsfællesskaber.

Materialet har fokus på syv centrale temaer:

  • Organisering af modtagelsestilbuddet
  • Visitation og afdækning af kompetencer
  • Basisundervisningens rammer
  • Sammenhæng og overgange i nyankomne elevers skoleforløb
  • Medarbejderkompetencer
  • Samarbejdet med nyankomne forældre
  • Elever og familier med traumer

Læs mere på www.uvm.dk