Inspiration: Sådan styrker vi anbragte børn og unges mulighed for læring

Tre nye publikationer har fokus på, hvordan anbragte børn og unges muligheder for uddannelse kan styrkes.

Projektet ’Styrket Indsats’ har i 2015-2017 haft fokus på at styrke anbragte børn og unges læring. Helt konkret har 14 døgntilbud i perioden arbejdet med at øge anbragte børn og unges muligheder for uddannelse.

Målet har været, at markant flere anbragte børn og unge skal få Folkeskolens Afgangsprøve og overgå succesfuldt til en ungdomsuddannelse.

Projektets erfaringer er samlet i tre publikationer, som findes her. Blandt andet finder du her et idekatalog, der præsenterer 11 konkrete indsatser samt publikationen ’Hvordan styrker vi anbragte børn og unges mulighed for læring’.