Inspirationsdag: Udvikling og organisering af skoledagen

Børne- og Kulturchefforeningen, KL og Skolelederforeningen inviterer skoler og forvaltninger til en inspirationsdag om ny organisering af skoledagen.

Målet om en mere motiverende og varieret skoledag giver anledning til at gentænke planlægning og organisering af skoledagen. Det rører ved strukturer som klasser, fag og lektioner, som har været faste grundpiller i skolen i mange år. Det er en spændende, men også svær øvelse at tage fat på for ledelse og medarbejdere i skolen.

På inspirationsdagen vil der være oplæg fra skoler, som har høstet erfaringer med nye måder at organisere skoledagen på, og deltagerne får mulighed for gensidig sparring om, hvordan man konkret kan udvikle en ny praksis og nye måder at organisere skoledagen. Der vil både være fokus på praktiske spørgsmål omkring skemalægning, lokaler mv., på konkrete indholdselementer, kulturforandring, når man skal arbejde på nye måder og på kommunikation med fx forældre.

Det foregår onsdag den 28. februar 2018 i Aarhus.

Læs mere om tilmelding, pris og sted