Inspirationsmateriale til sproglig udvikling i fagene

Undervisningsministeriet har fået udarbejdet materiale, som skal inspirere faglærere til, hvordan sproglig udvikling kan tænkes ind i undervisningen.

Undervisningsministeriet har sammen med VIA University College og University College Capital udarbejdet et inspirationsmateriale til, hvordan skolerne kan gå til arbejdet med det tværgående emne sproglig udvikling med fokus på at styrke de tosprogede elevers sproglige udvikling.

Materialet består af en overordnet introduktion til sproglig udvikling rettet mod både lærere, ressourcepersoner, skoleledelser og forvaltninger samt 13 forskellige eksempler på undervisningsforløb målrettet faglærere i dansk, matematik, historie, idræt og natur/teknologi, som ønsker at arbejde med sproglig udvikling i deres fag.

Forløbene er beskrevet i detaljer, blandt andet med lærervejledning og forslag til lektionsplaner og konkrete aktiviteter, så lærerne kan lade sig inspirere.

Læs mere her