Invitation: Udviklingsnetværk om ny organisering af skoledagen

KL, BKF og Skolelederforeningen inviterer skoler og kommuner til at indgå i udviklingsnetværk, hvor flere skoler i en afgrænset periode går sammen om at afprøve en ny tilgang til planlægning og organisering for at skabe en mere motiverende og varieret skoledag.

Mange skoler og kommuner arbejder med at gentænke planlægning og organisering af skoledagen og skoleåret for at skabe en motiverende og varieret skoledag.
Det kan betyde væsentlige ændringer for elever, medarbejdere og for læringsmiljøet. Ændringer, der fordrer gensidig inspiration og videndeling.

Derfor inviteres til udviklingsnetværk, som vil løbe fra efteråret 2017 og frem til foråret 2018, og som kommer til at bestå af 6-8 skoler, som får mulighed for at afprøve nye og konkrete tilgange til planlægning og organisering.

Deadline for interessetilkendegivelse er mandag den 25. september 2017 og skal sendes til KL, chefkonsulent Anette Aunbirk på mail: aau@kl.dk

Læs mere her

Foto: Colourbox.dk