Kommende ændringer i kontingent og opkrævning

Hen over sommeren 2017 samt fra årsskiftet 2018 vil der ske ændringer i forhold til kontingentsatser og opkrævning for medlemmer af Skolelederforeningen.

Der vil ske tre ændringer: 

Pr. 1. juli 2017: Opkrævningsperioden for pensionister ændres, så pensionister frem over betaler kvartalsvis i stedet for månedsvis.

Pr. 1. august 2017: Kontingentnedsættelsen ophører for de medlemmer, som har konfliktlån, så disse medlemmer overgår til almindeligt kontingent. Det skyldes, at lånene nu er betalt tilbage. Læs mere her

Pr. 1. januar 2018: Alle centrale kontingentsatser i Skolelederforeningen pristalsreguleres ud fra KL’s sats for prisregulering, som ift. 2018 er 2,3 pct. Det betyder, at almindeligt betalende skoleledere, som i 2017 pr. måned betaler kr. 598,- i kontingent pr. 2018 vil betale kr. 612,- i kontingent. Det svarer til en stigning på 2,3 procent, eller i hele kr. til 14,- pr. måned.