Kommunalvalg 2017 - idekatalog til lokalforeninger og skoleledere

Kommunalvalget den 21. november 2017 nærmer sig og er en god mulighed for at sætte folkeskolen og ledelsen af den på dagsordenen.

Det er vigtigt, at foreningens og skoleledelsernes stemme er tydelig i forbindelse med Kommunalvalg 2017. Det er her, de kommende fire års visioner og betingelser for at drive lokal folkeskole er til debat, og de overordnede linjer – ikke mindst for økonomien – lægges.

Skolelederforeningens hovedbestyrelsen vil derfor opfordre alle vores lokalforeninger og skoler til at medvirke til, at folkeskolen bliver et højt prioriteret tema i den kommunale valgkamp. Vi må sikre, at de udfordringer, vi har, er synlige og bliver diskuteret indgående og seriøst. Og at der er fokus på de lokale skolers kvalitet og de forhold, forældrene træffer deres skolevalg ud fra.

I den forbindelse har Skolelederforeningen udarbejdet ideer til konkrete initiativer, som er målrettet henholdsvis foreningens lokale afdelinger og ledere af de enkelte skoler, som kan anvendes ved kommunalvalget.

Det er op til lokalafdelingen at vurdere, hvordan forslagene skal indgå i afdelingens politiske arbejde med at forbedre forholdene på skolerne.

Ligesom det er op til skoleledelsen på den enkelte skole, hvad man kan / vil gå videre med – for at sætte spot på folkeskolerne.

Læs materialet her - hvor du også kan læse, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med ytringsfrihed som offentligt ansat.

Læs om indsatsområdet her