Konference: God undervisning i morgendagens skole

Danmarks Lærerforening inviterer til todages konference om at styrke treklangen mellem skoleforskning, uddannelsespolitik og lærerprofessionen.

Formålet med konferencen er at formidle relevant skoleforskning med henblik på at kvalificere skolernes praksis og de politiske beslutninger på skoleområdet – og bringe forskere, praktikere og politikere i dialog.

Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen, er med i styregruppen for konferencen.

Målgruppen er skoleforskere, politikere og praktikere.

Du kan møde uddannelsespolitikere, skoleforskere, skoleledere og lærere i løbet af de to dage.

Der vil være oplæg af professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet og professor Lene Tanggaard Pedersen, Aalborg Universitet om forskellige perspektiver på god undervisning i morgendagen skole.

* Derudover vil der være 5 parallelsessioner:

* Undersøgende litteraturundervisning 

* Motivation i skolen 

* Fremtidens skole i Norge 

* God undervisning og børnene på kanten af det sociale og faglige fællesskab

* Implementering af ny læreplan i Finland

Konferencen afholdes 22.-23. maj 2017 i Nyborg.

Prisen er 1.450 kr., incl. overnatning og forplejning.

Seneste frist for tilmelding er 31. marts og kan ske her