Konference: Mobning anno 2017 - viden og værktøjer

Mary Fonden og Red Barnet inviterer til konference for fagfolk, der arbejder med trivsel og mobning blandt børn mellem 0 og ni år.

Konferencen 'Mobning anno 2017 - viden og værktøjer' som afholdes i henholdsvis København og Aarhus, byder på viden og værktøjer, som kan bruges i praksis til at fremme gode børnefællesskaber præget af glæde og trivsel.

Baggrunden for konferencen er, at det er 10 år siden, Mary Fonden og Red Barnet præsenterede den første 'Fri for Mobberi-kuffert'.

 

H.K.H. Kronprinsessen, formand for Mary Fonden, holder åbningstale.

Steen Hildebrandt, professor i ledelse og organisationsteori, vil tale om ’Vigtigheden af fællesskaber’ samt om, hvorfor empati er så vigtigt, og hvilke muligheder både ledelse og fagvoksne har for at understøtte udviklingen af dem i arbejdet med børnene.

’Antimobning – hvor langt er vi?’ er overskriften for mobbeforsker Helle Rabøl Hansens oplæg, som blandt andet vil handle om, hvordan vi rummer alle de ubehageligheder, der er involveret, når børn kæmper for deres sociale overlevelse.

Der vil også være faglige temaoplæg omkring blandt andet forebyggelse, forældresamarbejde, børnefællesskaber, digitale medier samt metoder til håndtering af mobning.

Målgruppen er pædagoger, lærere, ledere og andet pædagogisk personale.

Heldagskonferencerne foregår i København den 7. november samt i Aarhus den 9. november 2017.

Læs mere her om program, sted, tidspunkt og pris for deltagelse