Konference: Tidlig opsporing af ADHD

Hvordan skaber vi et fællesskab, hvor alle kan være med? Konference om tidlig opsporing af ADHD og anvendelige redskaber i praksis samler fagprofessionelle: Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter og psykologer, som beskæftiger sig med børn og familier med ADHD.

Lærere og pædagoger, der beskæftiger sig med børn og familier med ADHD, er inviteret til en dag med den nyeste viden og forskning på området samt fokus på, hvordan det bliver givende at have ADHD med i fællesskabet.

Konferencen bygger bro mellem forsknings- og praksisfeltet, og deltagerne bliver klogere på tidlig opsporing og den rette indsats for børn med ADHD.

Journalist Karen Straarup guider deltagerne igennem dagen og styrer dialog og debat.

Keynote-speakers er: Caroline White, May Britt Drugli, Marie Louise Rimestad, Niels Bilenberg og Dorte Damm.

Deltagerne får:
- Konkrete pædagogiske redskaber, de kan bruge i deres daglige arbejde
- Viden om det evidensbaserede program ’De Utrolige År’
- Mulighed for at netværke med 300 fagfæller, der arbejder i samme felt som dem selv.

Pris: 1.350 kr. ekskl. moms (1687,50 kr. inkl. moms).
Bogen ”ADHD i skolen” er med i prisen.

Programmet består af:
Oplæg, debat og inspiration i plenum. Samt mulighed for fordybelse i praksissessioner formiddag og eftermiddag.

Arrangør:
Center for ADHD. Centrets kerneopgave er at hjælpe familier og professionelle med at forebygge og håndtere de udfordringer, der følger med ADHD.

Tid og sted:
5. oktober 2017 Kl. 9-16

Centralværkstedet
Værkmestergade 9
8000 Aarhus C

Læs mere om konference og tilmelding:
www.adhdcenter.dk