Kursus: Brug de sociale medier til at skabe synlighed og indflydelse

Hvordan kan den lokale bestyrelse bruge de sociale medier til at skabe synlighed og markere sig i forhold til lokalpolitikere og andre beslutningstagere? Bliv inspireret, når Tina Mellergaard Jensen, Head of Social Media i Landbrug & Fødevarer, fortæller om sit arbejde med digital interessevaretagelse og taktisk brug af sociale medier.

Skolelederforeningen indbyder lokale leder TR’er og lokale bestyrelsesmedlemmer til en spændende eftermiddag i oktober med fokus på brugen af de sociale medier til at skabe synlighed og indflydelse.

På kurset vil Tina Mellergaard Jensen vise konkrete cases og eksempler fra sit arbejde i Landbrug & Fødevarer.

Med tanke på blandt andet det kommende kommunalvalg vil der også være fokus på betydningen af den lokale synliggørelse og indsats på de sociale medier, samt hvordan en lokal bestyrelse kan markere sig i forhold til lokalpolitikere og andre beslutningstagere.

Mød også næstformand Dorte Andreas, som byder velkommen og giver en aktuel orientering.

Skolelederforeningens sekretariat fortæller ligeledes om foreningens strategiske brug af især FB og Twitter og kommer med bud på, hvordan vi centralt og lokalt kan samarbejde om brugen af de sociale medier.

Det foregår i Købehavn 2. oktober 2017 kl. 14.30-17.00
og i Aarhus 4. oktober 2017 kl. 15.00-17.30.

Bemærk, at kurset både er for TR og bestyrelsesmedlemmer.

Vi håber at se dig!

Tilmelding skal ske til kommunikationskonsulent Malene Lieberknecht
mali@skolelederne.org

Læs hele programmet og nærmere om tid og sted