Kursus om professionel kapital

Danmarks Lærerforening udbyder 30. maj til 1. juni 2017 et kursus om professionel kapital. Kurset henvender sig blandt andre til skoleledelsen. Skolelederforeningen har samarbejdet om kurset.

Har I mod på at arbejde med professionel kapital med fokus på kerneopgaven? På baggrund af en grundig analyse af skolens professionelle kapital får I mulighed for at udarbejde handleplaner og retning for, hvordan I vil udvikle jeres skole.

Kurset henvender sig til tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder fra samme arbejdsplads. Alle tre parter skal være repræsenteret på kurset. Tillidsrepræsentanten skal have gennemført foreningens TR uddannelse.

Der optages maks. 30 deltagere på kurset.

Tilmeldingsfrist er 10. februar 2017.

Tilmelding kan foretages her