Ledelseskommission: Behov for tættere ledelse og flere ledere på folkeskolerne

Der er for langt mellem lærerne og nærmeste leder i det offentlige. Sådan lyder en af de foreløbige konklusioner fra regeringens ledelseskommission, som ved årsskiftet barsler med en række anbefalinger til at styrke den offentlige ledelse.

En af anbefalingerne fra ledelseskommissionen til regeringen bliver, at der er behov for at se kritisk på ledelsesspændet i det offentlige.

”Der er ledere i det offentlige, som har alt for mange medarbejdere under sig, fordi man er gået for langt i en retning, der handler om bare at fjerne ledere,” siger kommissionens formand Allan Søgaard Larsen til Politiken og opfordrer alle ledere med flere end 30 medarbejdere under sig til at overveje, om det giver mening.

Det store ledelsesspænd er især en udfordring i folkeskolen, hvor skolelederne har for mange ansatte, hvilket betyder, at de ikke har tid nok til at støtte skolens lærere og pædagoger.

Kommissionens undersøgelse viser, at skoleledere i gennemsnit er leder for 24 ansatte – og nogle langt flere. Det ledelsesspænd bør mindskes ifølge kommissionen, fordi man ikke kan lede nogen, man ikke er i kontakt med.

Der er en grænse

I Skolelederforeningen er formand Claus Hjortdal glad for kommissionens anbefaling. For selvom offentlige i nogle andre sektorer i gennemsnit har flere ansatte, så mener han, at skolelederes gennemsnit med 24 medarbejdere per leder er for højt.

”Der er en grænse for, hvor stort ledelsesspænd, der skal være. I folkeskolen har vi medarbejdere, der skal levere selvstændigt på mange parametre, og derfor er der langt større behov for direkte ledelse af vores medarbejder, fordi hver lærer er ude i en specifik klasse og undervise i et specifikt fag,” forklarer Claus Hjortdal.

”Det at skabe en succes i klasserne afhænger i høj grad af lærernes professionalisme, og derfor er vi nødt til at være meget mere tæt på medarbejderne modsat andre steder i det offentlige, hvor man i højere grad kan give et ekstra værktøj eller redskab at gribe til. Vi har en langt tættere opgave, hvor man hele tiden skal være i dialog og afveje situationen i forhold til, hvad der er det rigtige,” fastslår formanden. 

Mindre styring og drift

Derfor er Claus Hjortdal også tilfreds med kommissionens foreløbige opfordring til mindre styring i det offentlige. Han påpeger, at 15 procent af skolelederstillingerne er sparet væk de seneste år, samtidig med voksende krav til administrative og bureaukratiske opgaver, som lederne forventes at udføre. 

”Der har været for meget styring, så skolelederne har haft for mange driftsopgaver og for lidt personaleledelse. Det er vigtigt, at hele organisationen kan mærke, at der er en leder til stede, og at alle føler, man er fælles om opgaven,” siger han.

Foto: colourbox.dk