Lederråd: Sæt ledere og ansatte fri

Mere respekt for ansatte og ledernes faglighed og dømmekraft. Større fagligt ledelsesrum og mere tillid til ledere, ansatte og borgerne bør stå øverst på ledelseskommissionens dagsorden, siger FTF’s Lederråd i en artikel på www.ftf.dk.

I artiklen siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen og formand for FTF’s Lederråd, at han håber, at ledelseskommissionen ikke bare har fokus på ledelse, men også inddrager og tager højde for de økonomiske rammer, da det spiller en vigtig rolle for lederens muligheder for at levere god ledelse.

”Der er meget store økonomiske forskelle mellem kommunerne og de enkelte institutioner. Et landsgennemsnit giver ikke et retvisende billede af virkeligheden,” siger Claus Hjortdal, der også ønsker mere tillid og mindre kontrol.

”Vi har brug for færre centralt styrede mål og kontrolmekanismer, så der sikres et reelt ledelsesrum. Og vi har brug for større fokus på udvikling i et samspil mellem politikere, ledere, medarbejdere og borgere,” siger han.

I artiklen giver også Eva Munck, BUPL’s Lederforenings nyvalgte formand, Michael Agerbæk, formand for Politilederforeningen, Anders Fløjborg, formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening samt Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, deres bud på, hvad der bør stå øverst på ledelseskommissionens dagsorden.

Læs artiklen på www.ftf.dk