Lige muligheder for læring

Formandskabet for Rådet for Børns Læring har i dag offentliggjort deres årlige beretning, som denne gang har fokus på vigtigheden af, at alle børn allerede fra dagsinstitutionsalderen får mulighed for at lege, lære og stimuleres socialt.

Tidligt begyndt er mere end halvt fuldendt. Og skal der sættes ind for at mindske læringsulighed, som har en tendens til at øges på sigt, bør det ske allerede i vuggestuen. Og det bør bl.a. være i form af en mere professionel forældreinddragelse.

Formandskabet anbefaler derfor, at det pædagogiske personale og lærerne får bedre kompetencer til at kunne vejlede og samarbejde med forældre, og at der er brug for at undersøge og afprøve eksisterende og nye kommunale indsatser med fokus på læringsmiljøet i hjemmet.

For de særligt udsatte børn, hvor der kan være brug for andet og mere, anbefales det, at kommunerne i endnu højere grad forpligtes til at arbejde på tværs af sektorer og forvaltninger. For de særligt udsatte børn og deres familier er der behov for målrettet samarbejde, hvor der sættes tidligt ind.

Desuden anbefaler Rådet for Børns Læring, at både lærer- og skolelederprofessionen styrkes. Med hensyn til sidstnævnte gentager rådet en anbefaling fra tidligere om, at der med fordel kan udvikles en ny national lederuddannelsen – et arbejde, der er i fuld gang og snart munder ud i et konkret forslag.

Læs beretningen her