Midler til kompetenceudvikling af skoleledere

Undervisningsministeriet fordeler nu restmidlerne fra en aftale om et fagligt løft af folkeskolen. En pulje på 7,4 mio. kr.  udmøntes kommunevis efter elevtal og er målrettet på at styrke kompetencerne for nye ledere og mellemlederne i folkeskolen.

Med ’Aftale om et fagligt løft af folkeskolen’, som SRSF-regeringen tilbage i 2013 indgik sammen med Venstre og Dansk Folkeparti, blev der afsat en pulje på 60 mio. kr. til finansiering af lederuddannelse og kompetenceudvikling for kommunale skoleledere og forvaltningschefer.

Undervisningsministeriet har efter dialog med KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen besluttet, at de resterende 7,4 mio. kr. i puljen udmøntes fra begyndelsen af 2018 med særligt henblik på at understøtte udviklingen af praksisnære kompetenceudviklingsforløb af nye ledere og mellemledere i folkeskolen.

Se mere på denne side på uvm.dk
... hvor du kan se fordelingsnøgle for pulje til kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen. Du finder også en vejledning på samme side.

Foto: Colourbox.dk