MIN SIDE: Har du opdateret dine kontaktplysninger?

Har du tjekket dine data i medlemssystemet? Det kan betale sig, for efterhånden sender foreningen stort set al information direkte til medlemmerne på basis af disse oplysninger.

Vil du modtage nyhedsmails fra formanden og næstformanden eller anden medlemsrettet information fra foreningen, fx senest om den store OK’18 undersøgelse, så er det vigtigt, at dine medlemsoplysninger er helt korrekte, hvad angår mailadresse, stillingsbetegnelse, fysisk adresse, telefonnummer mv.

Skolelederforeningen vil af flere grunde gerne have mulighed for en tæt, personlig kontakt til medlemmerne, så vi – ad anden vej en via blad, hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier – hurtigt og sikkert kan kontakte alle medlemmer og målrette information til særlige grupper og udarbejde statistikker om antal medlemmer, medlemskategorier etc.

Også lokalforeningerne og foreningens lokalformænd har stor gavn af korrekte medlemsoplysninger for netop at kunne kontakte medlemmerne i eget lokalområde let og ubesværet. Så gå derfor gerne ind på hjemmesiden under ”Min side” øverst til højre og brug små fem minutter på at sikre, at dine oplysninger svarer til virkeligheden. TAK!

Det går heldigvis fremad med at få opdateret foreningens pt. 3.660 medlemmers oplysninger. Lige nu har 2.174 medlemmer være inde på ”Min side”. Flere lokalforeninger er oppe på eller tæt ved de 100 %, men vi mangler samlet stadig ca. en 1/3, og målet er selvfølgelig et helt opdateret medlemssystem.

BESØG MIN SIDE