Mobning: Bred modstand mod lovforslag

Undervisningsminister Merete Riisager vil sandsynligvis i Folketinget i dag fremsætte et lovforslag om en ny klageinstans mod mobning i skolen. Skolelederforeningen er sammen med en række af organisationerne bag folkeskolen modstander af forslaget.

”Mobning skal bekæmpes med alle bedst tænkelige midler, og vi skal bestræbe os på at skabe trygge læringsmiljøer. Men dette forslag vil ikke hjælpe eleverne. Tværtimod vil det betyde mere bureaukrati og en længere sagsbehandling, og det kan elever og forældre ikke være tjent med,” siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

”Forældre og elever har allerede i dag mulighed for at klage. I stedet for en ny national klageinstans, kommer vi længst med dialog og samarbejde mellem skole, forældre og elever i bestræbelserne for at bekæmpe mobning” siger Claus Hjortdal, som hæfter sig ved, at det er lykkedes at halvere den værste form for mobning fra to til én procent.

Sammen med KL, DLF, BKF, BUPL’s lederforening og BUPL har Skolelederforeningen overbragt et brev til undervisningsministeren, hvor organisationerne i stedet peger på, at ressourcerne bør prioriteres til at styrke DCUM’s rolle som vidensinstitution og rådgivende organ for kommuner og skoler.

”Digital mobning gør mobning endnu mere komplekst at forebygge og bekæmpe. Det kræver viden, tillid og rådgivning frem for bureaukrati at skabe fælles fodslag og indsats på tværs af fagprofessionelle, forældre og børn,” hedder det blandt andet i brevet, som også er sendt til partiernes uddannelsespolitiske ordførere.

TV2 News dækker sagen i dag.

LÆS BREVET TIL MINISTEREN